English

Kontakt

Savro d.o.o.

Industrijska zona, Nova 9,
Poštanski fah 173, 15000 Šabac
tel / fax: 015 / 348 306,
tel: 015 / 314 114,
e-mail: info@savro.rs
e-mail: savrors@open.telekom.rs

Direktor: Rodoljub Savić
mobil: 063 / 21 88 77
e-mail: rodoljub.savic@savro.rs
Tehnička priprema: Miodrag Vasić, mašinski inženjer
mob: 062 / 218 003
e-mail: tehnicka.priprema@savro.rs
Finansije: Svetlana Živanović, diplomirani ekonomista
mob: 062 / 218 265
e-mail: finansije@savro.rs


Matični broj: 20102292
PIB: 104189605
PDV: 229499144

160-315521-39 Banca Intesa
220-126578-16 Procredit Banc
105-5700008-38 Aik Banka
155-22668-03 Čačanska Banka